Raftovanie na Belej

Belá je typická horská riečka, ktorán má na hornom toku úzke balvanisté koryto s veľkým spádom. Od ústia Račkovského potoka má plytké brehy so širokým štrkovým riečiskom, ktoré sa za veľkej vody veľmi často mení. Splavovanie Belej sa odporúča iba zdatnejším a skúsenejším vodákom, nakoľko stupeň obtiažnosti dosahuje WW IV. Raftovanie na tejto rieke je možné iba pri dobrých splavových podmienkach.

Program je možné upraviť alebo zostaviť podľa požiadaviek klienta.

 

 
    © Aquatour - rafting splav
Aquatour 2004 - 2011